$8.99

Sold by music on Tradebit
The world's largest download marketplace
3,256,977 satisfied buyers
Shopper Award

MP3 Soli Deo Gloria - Voor mij

15 prachtig gezongen tijdloze hymnes. Opgenomen in de Martinikerk te Bolsward.

15 MP3 Songs in this album (71:14) !
Related styles: Spiritual: Hymns, Spiritual: Spirituals, Christian

People who are interested in professioneel Mannenkoor should consider this download.


Details:
Christelijk Jong Mannenkoor “Soli Deo Gloria” Urk
Soli Deo Gloria behoort tot de jongste koren van het voormalige eiland Urk. Het werd in september 1997 opgericht door enkele vrienden, en staat sindsdien onder leiding van Jaap Joh. Kramer.
In haar 12 ½ jarig bestaan heeft het koor reeds vele concerten en optredens verzorgd. Gemiddeld ongeveer
15 concerten per jaar. Ook verleent het koor regelmatig haar medewerking aan radio- en TV-opnames
voor “Nederland Zingt” (EO), en de Nederland Zingt-dag. In 2002 werd een succesvolle tournee door Ontario, Canada gemaakt, waar vele drukbezochte concerten zijn gegeven.
Soli Deo Gloria heeft op dit moment een ledenstop ingevoerd, want de kracht van het koor zit in het feit dat het juist klein is. Het koor treedt op in de traditionele Urker klederdracht voor mannen: zwarte schoenen, zwarte kousen, een zwarte broek met zilveren knopen (broekstukken), en een rood gestreept hemd (boatjen) met gouden halsknopen en een zwart sjaaltje (doekien of dessien) met een ring. Soli Deo Gloria wil op deze manier de Urker klederdracht blijvend actief promoten.
Soli Deo Gloria is een christelijk koor, niet gebonden aan enige kerk of geloofsrichting. Wat de leden bindt, is hun liefde voor het zingen, en hun geloof in wàt ze zingen. Dit komt ook tot uiting in de keuze van de muziek. Het koor wil Gods rijke boodschap van Liefde en Genade uitdragen. Het koor verleent dan ook alleen medewerking aan optredens met een duidelijk christelijk, dan wel evangeliserend karakter.
Uit praktische overwegingen treedt het koor niet op zondag op.
Soli Deo Gloria betekent “God alleen de eer”. Dat doel staat voor alle leden van het koor bovenaan.
Jubileum
2010 is het jaar van het 12 ½ jarig jubileum van Soli Deo Gloria. En dat wil het koor niet vieren met een uitbundig feest, maar met een blijvende herinnering: de cd “Voor Mij” In de 12 ½ jaar dat het koor nu bestaat is er al veel gebeurd. En als leden kijken we daar in dankbaarheid op terug. Honderden optredens
mochten worden gegeven, waarin we onze boodschap mochten uitdragen. Steeds maar weer die belangrijke boodschap: Hij deed het allemaal voor mij! We hopen dat we met die boodschap mensen hebben mogen raken in het hart.
12 ½ jaar zingend getuigen: Soli Deo Gloria!

File Data

This file is sold by music, an independent seller on Tradebit.

Our Reviews
© Tradebit 2004-2024
All files are property of their respective owners
Questions about this file? Contact music
DMCA/Copyright or marketplace issues? Contact Tradebit