download process

Narrations / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ - Alexander Shirvanzade

Not Available

This file is no longer available on Tradebit.

Pay for Narrations / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ - Alexander Shirvanzade
5.251 MB File

Հայ արձակագիր, դրամատուրգ Ալեքսանդր Շիրվանզադեն ( Շիրվանզադե` Շիրվանի որդի) ծնվել է 1858 թ. Շամախիում: Սովորել է տեղի հայկական թեմական և ռուսական գավառական երկդասյա դպրոցներում: 1875թ. մեկնել է Բաքու և 3 տարի աշխատել որպես գրագրի օգնական: Այդ տարիներին նրա կյանքում մեծ դեր է ունեցել մորաքրոջ որդին՝ դերասան Հովհաննես Աբելյանը: 1878թ-ից թղթակցել է հայկական և ռուսական մամուլին և կատարել գրական առաջին փորձերը: 1883թ. տեղափոխվել է Թիֆլիս: Նույն թվականին Մշակ թերթում տպագրվել է նրա առաջին պատմվածքները, իսկ 1886-91թթ. եղել է Արձագանք պարբերականի քարտուղարը, որտեղ տպագրել է Ֆաթման և Ասադը (1888թ.), Տասնուհինգ տարի անց (1890թ.) նովելները և այլ ստեղծագործություններ: Շիրվանզադեն մահացել է 1935 թ. Կիսլովոդսկում, թաղված է Երևանի Կոմիտասի անվան զբոսայգու պանթեոնում:

Author: Shirvanzade, Alexander
Publisher: https://www.tradebit.com
Illustration: N
Language: ARM
Title: Narrations /
Pages: 00000 (Encrypted PDF)
On Sale: 2015-01-07
SKU-13/ISBN: 9781604448320
Category: LITERARY COLLECTIONS / European / Eastern (see also Russian


(ID 278860934)

File Data:

Contact Seller:
ebook-reader, US, Member since 09/08/2010

URL:

Embed:
Create JavaScript Mobile Tag Widgets for your homepage

More Files From This User

Related Files


Tradebit Reviews

Tradebit is the worlds largest marketplace for digital files, with over 2.5 million satisfied customers and millions of digital products. Online for over 12 years, Tradebit is the best place to find files like music, video tutorials, repair manuals, and more. If you're curious about how much our users love Tradebit, read reviews from real buyers!