download process

TOPICSShopper Award

Publish

Merchants on tradebit get a free subdomain with their account - fully customizable
Sign up

berfikirReasoning Techniques - Lok Chong Hoe

Tajuk yang dibincang dalam buku ini bukanlah suatu kursus tentang logik formal (atau logik bercorak simbol). Ia hanya bertujuan memilih dan membincangkan beberapa teknik dan kemahiran daripada bidang logik yang mempunyai aplikasi yang luas. Teknik......

ePub format
apps only,
non-refundable!

Download
14.95 USD
XSeller keywords: logic, mathematics, lok chong hoe