download process

Searching

Loading, please wait.
Searching categories
gwaith


Shopper Award

Publish

Merchants on tradebit get a free subdomain with their account - fully customizable
Sign up

gwaithDwy Gymraes, Dwy Gymru: Hanes Bywyd A Gwaith Gwyneth Vaughan A Sara Maria Saunders - Rosanne Reeves

Dyma lyfr sy'n torri tir newydd yn hanes llenyddiaeth menywod Cymru, drwy olrhain bywyd a gwaith dwy Gymraes anghofiedig o gefn gwlad a wnaeth eu marc ar eu cymunedau, eu cymdeithas a'u cenedl drwy eu hymgyrchoedd a'u llenyddiaeth. Author: Reeves......

ePub format
apps only,
non-refundable!

Download
38.51 USD
XSeller keywords: women authors, welsh, scottish
Thumbnail MP3 Amledd - Cyfnod Cyntaf
$$$

Mp3 Amledd - Cyfnod Cyntaf

Original Welsh language modern folk penned by songstress Rhian Williams and internationally renowned improvising Violinist Billy Thompson. 12 MP3 Songs FOLK: Modern Folk, ROCK: Acoustic Details: ENGLISH: Amledd brings together the talents of S......
49.3 MB

Download
8.99 USD

John Morris Jones - Allan James

Bywgraffiad sy'n cynnig darlun o fywyd a gwaith John Morris-Jones (1864-1929), ysgolhaig, beirniad llenyddol a bardd a fu'n ffigur dylanwadol yn ei ddydd. Ar l cyfnod ym Mhrifysgol Rhydychen yn dilyn cwrs gradd mewn Mathemateg, dechreuodd ymddidd......

ePub format
apps only,
non-refundable!

Download
30.82 USD
XSeller keywords: literary, autobiography, biography

'pe Gallwn, Mi Luniwn Lythyr': Golwg Ar Waith Menna Elfyn - Rhiannon Marks

Cyfrol o feirniadaeth lenyddol arbrofol yw hon sy'n cynnig deongliadau amrywiol o waith y bard Menna Elfyn, ac yn rhoi cip inni ar ein hymwneud llenyddiaeth a'n harferion darllen. Eir ati i gynnig dehongliad ffres o'r gwaith gan arbrofi am y tro......

ePub format
apps only,
non-refundable!

Download
30.82 USD
XSeller keywords: literary, autobiography, biography

Llên Yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525 - Dafydd R. Johnston

Gwaith Beirdd yr Uchelwyr yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r bymthegfed oedd uchafbwynt traddodiad barddol Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dyma ailargraffiad y gyfrol gyntaf i gynnig darlun cynhwysfawr ac awdurdodol o lenyddiaeth y cyfnod hwnnw yn ei hol......

ePub format
apps only,
non-refundable!

Download
46.23 USD